Tonkatu Menu

Tonkatsu

Brown Katsu

Brown Teishoku

Carbonara Katsu

Snow Cheese Katsu

Combo Katsu

Italian Pizza Katsu

1/1
Please reload